ЕМ ЕС ДЖИ Нови Искър ЕООД » Партньори
MSG SOT е партньор от 2010 г. на Агенция за охрана и сигурност ЯГУАР ООД.
МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП е с покритие на централизиран СОТ : гр. ГОДЕЧ, гр. КОСТИНБРОД, гр. НОВИ ИСКЪР,от 2013г.реакция със собствени автопатулни групи на СОТ за: гр. СВОГЕ, гр. СЛИВНИЦА, гр. ТРОЯН и околните села на изброените градове.
През 2013 г. АОС - Ягуар ООД стана част от групата на Мониторинг Груп - СОТ .

МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП СОТ - НОВИ ИСКЪР ЕООД откри през 2016г. нов офис за своите клиенти в гр.Нови Искър кв.Кумарица ул.Светлина 48.

MSG SOT е фирма в областта на специализираната охрана, предлагаща пълен спектър от услугии притежаваща една от най-съвременните апаратури в сферата на сигнално-охранителната техника:
  • Физическа охрана на стопански обекти и учреждения.
  • Денонощна охрана чрез сигнално-охранителна техника.
  • Денонощна охрана чрез видеонаблюдение и реакция на автопатрулните автомобили на фирмата.
  • Пожароизвестяване и контрол на достъпа.